Canisterapie

Ukázky - program na téma:  vždy přizpůsobeno k věku dětí


Canisterapie, vodící, asistenční pes - jak přistupovat ke psu, chování psa, plemena, ukázka práce psa se speciálním výcvikem, canisterapie v praxi.

První pomoc, záchranářský pes a jeho využití v praxi - teorie a činnost pes záchranář, teorie první pomoci, ukázka práce záchranářského psa, poskytnutí první pomoci zachráněnému člověku, použití různých pomůcek.