„Méďa zdravotník na hřišti“

Popis aktivity:

 Cíl: 

o Seznámení dětí s náplní práce ČČK 

o Osvojení si zásad První pomoci 

o Na koho se obrátit v případě potřeby (tísňové linky) 

o Nácvik způsobu ošetření
 

 
 

 
Průběh: 

o seznámení dětí s oblečením záchranáře, výstražné prvky, znak Českého červeného kříže, Policie, Záchranáře, Hasiče 

o upevnění si významu důležitých čísel IZS: 155, 150, 158, 112 (jednotné číslo evropského volání) 

o seznámení se s kufříkem první pomoci a jeho obsahem o ukázka resuscitace a poskytnutí první pomoci na figuríně (dospělého člověka) 

o vysvětlení dětem důležitost ochranných pomůcek (gumové rukavice) 

o poslech svého srdce nebo srdce kamaráda 

o ukázka zavazování zraněného pomocí trojcípého šátku 

o ukázka vázání pomocí pružného obinadla, obvazu zranění ruky, hlavy, nohy 

o hra: oblékání uniformy ČČK (zdravotnického záchranáře) v týmech 

o hra: Skládačka lidského těla dívka, chlapec 

o práce ve dvojicích (mladší ve skupině), jednotlivě na plyšové hračce či panence vázání pomocí obvazu