„Život má mnoho podob“

Hlavní motivací  je předat dětem nezkreslené informace přímo od lidí, kteří s tělesným postižením žijí. Cílem projektu ŽIVOT MÁ MNOHO PODOB je představit dětem i pedagogům  život tělesně postižených v jeho reálné podobě, a to interaktivní formou. Ukázat, s jakými obtížemi se musí lidé s různými formami především tělesného postižení vyrovnat, co skutečně potřebují a očekávají od svých intaktních spolužáků a pedagogů. Pomoci bořit bariéry, které jsou často vystavěny z neznalosti, nepodložených obav a předsudků. Projekt je koncipován jako praktická vzdělávací činnost. Děti si mohou formou her a interaktivních aktivit vyzkoušet, jaká omezení tělesné handicapy v životě přináší. Od konkrétních mladých lidí s postižením se dozvědí o jejich skutečných potřebách a největších překážkách, se kterými se v životě setkávají.