Kritéria pro přijetí

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Liščata pro školní rok 2022/2023

 

Při přijímání dětí do MŠ LIŠČATA od 1. 9. 2022 bude postupováno dle následujících kritérií v pořadí tak, jak jsou tato kritéria stanovena:

 

*   Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání dle  § 34 odst. 4 školského zákona

*   Děti, jejichž alespoň jeden zákonný zástupce má trvalý pobyt v Ludgeřovicích a k 31.8.2022 dovrší 3 let

*   Děti, které mají trvalý pobyt mimo obec, přičemž budou upřednostněny sourozenci a děti dovšící 3 let k 1.8.2022 

*   Děti, jejichž alespoň jeden zákonný zástupce má trvalý pobyt v Ludgeřovicích a k 31.8.2022 dovrší 2 let

*   Děti, které mají trvalý pobyt mimo obec, přičemž budou upřednostněny sourozenci a děti dovšící 3 let k 1.8.2022
  

Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.