Dokumenty ke stažení

Dokumenty potřebné k zápisu dětí z Ukrajiny.

 

 

Potřebné dokumenty k zápisu do MŠ:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzděláváníEvidenční list s potvrzením od lékařeDohoda o docházce do MŠ

 

 

 

V případě, že dítě (s výjimkou dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání) nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře dítěte a vyžádat si od něj písemné potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro

trvalou kontraindikaci.