Rozhodnutí o přijetí dětí

Rozhodnutí o přijetí dětí

k předškolnímu vzdělávání

od školního roku 2019/2020

 

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2019/2020 Mateřská škola Liščata s.r.o., prostřednictvím ředitele školy, ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do mateřské školy Liščata s.r.o. od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito registračními čísly:

03          17          06

09          19          07

10          01          08

11          02          13

12          04          16

14          05          18
  

 

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí bylo odesláno poštou.

Bc. Monika Stuchlíková

ředitelka mateřské školy

 

Rodiče přijatých dětí do mateřské školy nahlásí jejich nástup do 10. června telefonicky 728 537 210 nebo na email msliscata@seznam.cz. Tím potvrdí nástup do dané mateřské školy.