online casino singapore slot malaysia slot malaysia online casino singapore mega888 slot gacor

Rozhodnutí o přijetí dětí

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Na základě rozhodnutí ředitelky školy podle ustanovení § 34, odst. 4,  § 165, odst. 2, písm. b) a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, Vám sdělujeme, že vyhovuje žádosti k předškolnímu vzdělávání od 01.09.2024 dětem s těmito evidenčními čísly:

 

Registrační číslo uchazeče

Výsledek řízení

Registrační číslo uchazeče

Výsledek řízení

 
 

01

přijat/a

02

přijat/a

 

12

přijat/a

03

přijat/a

 

22

přijat/a

07

přijat/a  

19

přijat/a

20

přijat/a

 

21 přijat/a 14

přijat/a

 

Z důvodu ochrany osobních dat jsou uvedena pouze registrační čísla, která byla dětem přidělena u zápisu. Pokud si nejste jisti registračním číslem Vašeho dítěte, kontaktujte ředitele pro mateřské školy.

 

Datum zveřejnění: 6.6.2024

Mgr. Monika Stuchlíková

ředitelka mateřské školy