Rozhodnutí o přijetí dětí

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Na základě rozhodnutí ředitelky školy podle ustanovení § 34, odst. 4,  § 165, odst. 2, písm. b) a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, Vám sdělujeme, že vyhovuje žádosti k předškolnímu vzdělávání od 01.09.2021 dětem s těmito evidenčními čísly:

 

Registrační číslo uchazeče

Výsledek řízení

Registrační číslo uchazeče

Výsledek řízení

 
 

 06

přijat/a

21

přijat/a

 

19

přijat/a

14

přijat/a

 

03

přijat/a

01

přijat/a

 

08

přijat/a

10

přijat/a

 

04

přijat/a

25

přijat/a

 

20

přijat/a

 

 

 

 

Z důvodu ochrany osobních dat jsou uvedena pouze registrační čísla, která byla dětem přidělena u zápisu. Pokud si nejste jisti registračním číslem Vašeho dítěte, kontaktujte ředitele pro mateřské školy.

 

Datum zveřejnění: 26.5.2021

Mgr. Monika Stuchlíková

ředitelka mateřské školy