Rozhodnutí o přijetí dětí

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno dne 4.6.2021.

Na základě rozhodnutí ředitelky školy podle ustanovení § 34, odst. 4,    § 165, odst. 2, písm. b) a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, Vám sdělujeme, že vyhovuje žádosti k předškolnímu vzdělávání od 01.09.2020 dětem s těmito evidenčními čísly:

15          10          11

08          17          20

18          01          12

07          13

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelkymateřské školy. 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 10.06.2020 Toto rozhodnutí nabývá platnosti 15 dnů od jeho vydání, tedy 25.06.2020

 

Z důvodu ochrany osobních dat jsou uvedena pouze evidenční čísla, která byla dětem přidělena u zápisu. Pokud si nejste jisti evidenčním číslem Vašeho dítěte, kontaktujte zástupce ředitele pro mateřské školy.