online casino singapore slot malaysia slot malaysia online casino singapore mega888 slot gacor

ANGLIČTINA HROU

Jde o prvotní setkávání a seznamování se s cizím jazykem formou hry. Rozhodující nemusí být objem toho, co se dítě naučí. Daleko důležitější je to, aby dítě získalo motivaci a přirozený zájem o výuku angličtiny v pozdějším věku a pociťovalo toto jako přirozenou, potřebnou a užitečnou záležitost.

Výuka probíhá každý čtvrtek v dopoledních hodinách pro děti starších 4let.