online casino singapore slot malaysia slot malaysia online casino singapore mega888 slot gacor

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád MŠ


Obsah:

 • informace o škole
 • práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání
 • vnitřní režim školy
 • přijímání dětí
 • ukončení předškolního vzdělávání
 • platby v MŠ
 • evidence dítěte
 • provoz školy
 • práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců
  a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 • podmínky zacházení s majetkem školy
 • ochrana před rizikovými typy chování


Školní řád zpracovala ředitelka školy Bc. Monika Stuchlíková,
nabývá na účinnosti dne 1.9.2013.

 

Celý školní řád je k nahlédnutí v mateřské škole.