Náš tým

Mgr. Monika Stuchlíková - ředitelka mateřské školy, kvalifikovaný pedagogický pracovník

Absolvent Ostravské univerzity v Ostravě oboru Učitelství pro mateřské školy

Absolvent Zlínské univerzity T. Bati ve Zlíně oboru Předškolní pedagogika

Absolventka Studiua pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Ing. Jiřina Juraštíková - kvalifikovaný pedagogický pracovník

Absolventka Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České v Odrách - obor předškolní a mimoškolní pedagogika

Absolventka Celoživotního vzdělávání na Ostravské univerzitě - obor Vychovatelství pro volný čas

 

Veronika Pawlowská - kvalifikovaný pedagogický pracovník

Absolventka Střední odborná škola managementu a práva v Karviné s.r.o. - obor předškolní a mimoškolní pedagogika

 

Mgr. Lucie Kocurová - kvalifikovaný pedagogický pracovník

Absolventka Střední pedagogické školy v Krnově

 

Lucie Válková - kvalifikovaná chůva

 

Kateřina Kotullová - provozní pracovnice

 

Všechny učitelky - pedagogické pracovnice, mají aprobaci pro práci s předškolními dětmi a praxi s dětmi tohoto věku.

Pedagogové mají vystudovanou střední pedagogickou školu se zaměřením na předškolní vzdělávání nebo bakalářské studium pro preprimární vzdělávání.