online casino singapore slot malaysia slot malaysia online casino singapore mega888 slot gacor

Náš tým

Mgr. Monika Stuchlíková - ředitelka mateřské školy, kvalifikovaný pedagogický pracovník

Absolvent Ostravské univerzity v Ostravě oboru Učitelství pro mateřské školy

Absolvent Zlínské univerzity T. Bati ve Zlíně oboru Předškolní pedagogika

Absolventka Studiua pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Ing. Jiřina Juraštíková - kvalifikovaný pedagogický pracovník

Absolventka Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České v Odrách - obor předškolní a mimoškolní pedagogika

Absolventka Celoživotního vzdělávání na Ostravské univerzitě - obor Vychovatelství pro volný čas

 

Mgr. Lucie Kocurová - kvalifikovaný pedagogický pracovník

Absolventka Střední pedagogické školy v Krnově

 

Bc. Barbora Pawlenková - asistent pedagoga,

kvalifikovaný pedagogický pracovník

 

Kateřina Kotullová - provozní pracovnice

 

Všechny učitelky - pedagogické pracovnice, mají aprobaci pro práci s předškolními dětmi a praxi s dětmi tohoto věku.