online casino singapore slot malaysia slot malaysia online casino singapore mega888 slot gacor

Dětské hřiště v přírodním stylu

 

 

V průběhu loňského roku jsme zažádali o dotaci na Ministerstvu životního prostředí ČR prostřednictvím Státního fondu životního prostředí a to z toho důvodu, že jsme chtěli dětem vytvořit další možnosti ve smyslu zážitkového poznávání. To se nám povedlo a s hrdostí oznamujeme, že jsme dokončili modernizaci dětského hřiště. Naše nové hřiště má západoevropský standard a hlavní smysl je posilování vtahu dětí a přírody, prostřednictvím nových prvků, které jsou zde zbudovány.

 

Nově si děti mohou hrát:

·         Na zlatokopeckém pískovišti, což je herní prvek sloužící k odpočinku a rozvoji kreativity. V písku budou roztroušeny a zahrabány třpytivé kamínky. Děti budou moct prosíváním písku tyto kamínky hledat. Nad pískoviště bude možno zavěsit síť, pro zastínění hrací plochy při slunném dni.

·         Na vjemovém chodníku, který je vyplněn materiály jako klády, valouny, šišky, hlína apod. kde se děti mohou procházet naboso a zkoumat jak jednotlivé materiály cítí. Tím si zlepšují své vjemy i chodidla, jak prokázaly některé studie.

·         Na vyvýšeném záhonu, který jsme zbudovali jednoduše z toho důvodu, že děti si budou moci zasadit, starat se a vypěstovat si své vlastní bylinky či zeleninu.

·         S kompostérem, kde se učí přírodní recyklaci a nakládání s bioodpadem a hnojení.

·         Na nášlapných pařezech, které slouží jako balanční prvek k rozvoji motoriky, stability a koordinace.

·         Ptačí budka má děti naučit rozeznávat několik základních druhů ptáků, kteří se vyskytují v okolí a vysvětlit jim užitečnost ptáků v ekosystému.

·         Domeček s kreslícími tabulemi, kde učitelky mohou kreslit a vizuálně zprostředkovat podněty o kterých povídají.

·         Herní sestava obsahuje například balanční kládu, lanový most, lezeckou stěnu s otvory, 2 síťové rampy, 2 samostatné rampy, kreslící tabuli, věž se střechou a 2 věže bez střechy a slouží k rozvoji motoriky, stability a koordinace.

·         Lavička k ohništi slouží jako odpočinkové posezení.

 

 

Smyslem je:

1.       Vštípit dětem základní postoj k přírodě a naučit je pojmosloví, která budou potřebovat na základní škole a která se jim budou v životě hodit.

2.       Zařadit do jejich tvořícího se hodnotového žebříčku vztah k přírodě a ekologii.

3.       Rozvíjet kognitivní funkce (chuť, čich, motorické funkce, atd.) prostřednictvím pěstování.

4.       Získání základních pěstitelských dovedností.

5.       Radost dětí ze seberealizace při vypěstování vlastních plodin.

6.       Podpoření kreativity a touhy objevovat.

7.       Pochopení celistvosti přírody jako celku.

8.       Podpora aktivního občanství.

9.       Větší kontakt s přírodou a pohyb na čerstvý vzduch.

 

 

Environmentální a sportovní aktivity

Díky Státnímu fondu životnímu prostředí ČR jsme prostřednictvím příspěvku z dotace z Evropské unie provedli revitalizaci venkovního dětského hřiště a v průběhu tohoto i následujícího roku budeme pořádat sérii akcí pro děti i rodiče. Tyto akce mají upevnit pouto mezi rodiči a dětmi a dají možnost rodičům nahlédnout tzv. „pod pokličku“ co a jak Liščata dělají jinak.

 

Všechny naše akce se ponesou v zábavné formě, ale budou mít i edukativní podtext zaměřený na životní prostředí a přírodu jako takovou.

·         Říjen bude ve znamení pouštění draků při naší Drakiádě.

·         V listopadu proběhne lampionový průvod.

·         V únoru 2020 se děti budou moci převléknout do masek při karnevalovém reji.

·         Na začátku května bude Den maminek a akce je plánována pro rodiče s dětmi. V průběhu května se dále uskuteční Den otevřených dveří u Liščat a ke konci měsíce bude výuka v přírodě.

·         Červen je v plánu Zahradní slavnost, ale i Rozloučení s předškoláky, kteří po prázdninách nastoupí do první třídy.

Tyto akce můžeme uskutečnit za přispění Evropské unie prostřednictvím Státního fondu ministerstva životního prostředí ČR, čehož si vážíme a děkujeme za tuto podporu.