online casino singapore slot malaysia slot malaysia online casino singapore mega888 slot gacor

OP JAK

Naše MŠ realizuje  Operační projekt  JAK na  personální podporu vzdělávání dětí  v MŠ Liščata, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00//22_002/0001433. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí ohrožených školním neúspěchem.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.