Dokumenty ke stažení

 

Zákonní zástupci při zápisu odevzdávají:

 

 

 

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 

 

  1. Evidenční list

 

 

 

  1. Dohoda o docházce do MŠ

 

 

 

  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 

 

  1. Potvrzení od lékaře (někteří lékaři potvrzují na evidenční list, některé mají samostatný formulář)

 

 

 

  1. Pokud potvrzení lékaře dítěte nelze z objektivních důvodů doložit, je nutné dodat Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte a o očkování (formulář je na internetových stránkách MŠ v záložce „Dokumenty“) a úplnou kopii očkovacího průkazu dítěte.