Kritéria pro přijetí

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Liščata pro školní rok 2020/2021

 

Při přijímání dětí do MŠ LIŠČATA od 1. 9. 2020 bude postupováno dle následujících kritérií v pořadí tak, jak jsou tato kritéria stanovena:

 

 

 

1.    Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání dle  § 34 odst. 4 školského zákona

 

 

 

2.    Děti, jejichž alespoň jeden zákonný zástupce má trvalý pobyt v Ludgeřovicích
 

 

3.    Děti, které mají trvalý pobyt mimo obec, přičemž budou upřednostněny děti starší před mladšími.