Kritéria pro přijetí

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Liščata pro školní rok 202012022

 

Při přijímání dětí do MŠ LIŠČATA od 1. 9. 2022 bude postupováno dle následujících kritérií v pořadí tak, jak jsou tato kritéria stanovena:

 

 

1.    Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání dle  § 34 odst. 4 školského zákona

2.    Děti, jejichž alespoň jeden zákonný zástupce má trvalý pobyt v Ludgeřovicích

3.    Děti, které mají trvalý pobyt mimo obec, přičemž budou upřednostněny sourozenci a děti starší před mladšími.