Kroužky

Zájmové aktivity, kroužky, které nabízíme našim dětem v MŠ.

 

ANGLIČTINA HROU - ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM.

Jde o prvotní setkávání a seznamování se s cizím jazykem formou hry. Rozhodující nemusí být objem toho, co se dítě naučí. Daleko důležitější je to, aby dítě získalo motivaci a přirozený zájem o výuku angličtiny v pozdějším věku a pociťovalo toto jako přirozenou, potřebnou a užitečnou záležitost.

Výuka probíhá každé úterýv dopoledních hodinách pro děti starších 3let s rodillým mluvčín, který dochází do školky za dětmi.

 

LOGOPEDICKÁ CHVILKA

Hlavním cílem je celkové zlepšení řečových dovedností a především prevence vad řeči u předškolních dětí.

Logopedie probíhá každé pondělí v době od 13,30 - 16,00 hod. kdy do školky dochází kvalifikovaný logopedický asistent.

 

PLAVECKÝ VÝCVIK

Jde o výuku prvních základů plavání – splývání, dýchání do vody, ponory, plavání s deskou, skluz po skluzavce, skoky do vody. Kurz má děti vést k odbourávání strachu z vody.

Na plavecký kurz jezdíme z jara na bazén AD LANDEK.