Zápis

 

Zápis do mateřské školy probíhá celoročně do naplnění kapacity. Dítě je možno přihlásit kdykoliv během měsíce do mateřské školy po předchozí domluvě a osobní schůzce s paní ředitelkou.

 

Realizace a organizace zápisu

  • Rodiče se dostaví k zápisu dítěte do MŠ v předem domluveném termínu s paní ředitelkou mateřské školy, není-li vypsán jen jeden termín.
  • Rodičům a zájemcům o předškolní vzdělávání ředitelka školy nebo pedagogický personál zodpoví otázky a představí koncepci a chod školy.

Dokumenty, které je nutno přiložit k žádosti o přijetí dítěte

1) Potvrzení od lékaře pro děti a dorost o pravidelných očkováních. Tento dokument je důležitým dokladem, že dítě je imunní proti nákaze nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dokládá se do evidenčního listu dítěte). V případě, že dítě není očkováno požadovaným očkování do 6let věku (stanoveného vyhláškou Ministerstva zdravotnictví), doloží rodič potvrzení od lékaře, že dítě je způsobilé vykonávat docházku do mateřské školy a není ohrožujícím faktorem pro zdraví dětského kolektivu třídy. Jedná se pouze o případy, že má dítě individuální očkovací plán a dané očkování je odloženo či jinak nahrazeno (za těchto podmínek je odpovídající osobou lékař dítěte nikoliv ředitelka školy). V případě, že dítě není očkováno dle rozhodnutí rodičů a lékař nepotvrdí, že dítě je způsobilé navštěvovat mateřskou školu, není možné dítě přijmout. Odkaz na aktuální očkovací kalendář. www.vakcinace.eu/ockovani-v-cr

2) rodný list dítěte

3) občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, v případě cizinců doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného zástupce dítěte, který není státním občanem ČR

Důležité upozornění:

O přijetí dítě do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy.